Statutaire naam: Stichting Place to Belong (RSIN 859939261)

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Maarten Bakker
Penningmeester: Maarten Bevers
Secretaris: Anna Verhoeven
Algemeen bestuurslid: Vacant

Oprichter en uitvoerend projectleider: Gideon van der Loo. Gideon maakt geen deel uit van het bestuur, maar neemt als adviseur regelmatig deel aan de bestuursvergadering.

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd. Voor de projecten met onze jongeren huren we professionals in. Alle middelen van de stichting komen ten goede aan de jongeren.

Statutaire doelstelling van de stichting
Stichting Place to Belong heeft ten doel een opwaarts sociaal netwerk te creëren voor jongeren onder de 27 jaar, die niet studeren of werken en geen recht hebben op een uitkering. We zetten ons voor deze jongeren in op elke mogelijke manier die bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Stichting Place to belong verbindt jongeren die in een lastig parket zitten met de culturele sector en zorg. In onze eigen klus- en ontspanruimte, waar jongeren vertrouwd en zichzelf kunnen zijn (The Place to Belong), ontdekken we wat de jongere wil ontwikkelen en ontplooien om gelukkig te zijn en deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

The Place to Belong zet zijn brede netwerk in om vervolgens bijpassende opdrachten binnen te halen in de culturele sector. Dit kan van decors ontwerpen en maken tot complete acts ontwikkelen zijn en van het bedenken van een Mystery Room tot het bijdragen aan een visuele show. De vraag van de jongeren staat centraal.

De opdrachtgevers zorgen voor materiaal en budget, de jongeren werken in groepsverband aan het project, waarbij hun eigen ontwikkeldoelen centraal staan. Het mes snijdt aan twee kanten, want vaardigheden worden ontwikkeld, terwijl de jongeren onderling met elkaar én met potentiële werkgevers in de sector in contact komen. We versterken zo hun netwerk en kans op zelfstandige deelname in de maatschappij.

Financiële verantwoording en verslaglegging van activiteiten van 2020 volgt direct na het eerste boekjaar, in het eerste kwartaal van 2021.